BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som ett större företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
245 kr

Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2012:1), kommentarer och exempel.

Innehåll

Vägledningen innehåller regler om årsredovisning och koncernredovisning. Regelverket är huvudalternativet för icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

De flesta mindre företag kan välja att istället upprätta årsredovisning enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013.

För vem

BFNAR 2012:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • ISBN: 978-91-98213-19-5
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej