BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som ett större företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

Senast uppdaterad genom BFNAR 2017:2. 

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
245 kr

Vägledningen innehåller BFNs allmänna råd (BFNAR 2012:1), kommentarer och exempel.

För vem

BFNAR 2012:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar

Fakta

  • ISBN: 978-91-982131-4-0
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej