BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering

I denna vägledning behandlar Bokföringsnämnden frivillig delårsrapportering. Vägledningen innehåller BFNs allmänna råd om frivillig delårsrapportering i icke-noterade företag (BFNAR:2007:1) och utdrag från årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
45 kr

För vem

BFNAR 2007:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Sidantal: 23
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej