BFNAR 2006:11 Gränsvärden

Bokföringsnämnden behandlar i denna vägledning hur medelantalet anställda, balansomslutning och nettoomsättning ska beräknas.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
BFN 2006:11 Gränsvärden
45 kr

Om BFNAR 2006:11

Sedan 1 januari 2007 ska gränsvärden beräknas för vad som är större företag respektive större koncern i svensk redovisningsreglering. Om ett företag respektive koncern klassificeras som större eller mindre har exempelvis betydelse för vilka regler i bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFNs normgivning som ska följas. Vägledningen är uppdaterad till och med BFNAR 2007:3.

Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning.

För vem

BFNAR 2006:11 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej