BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämnden tar i denna publikation upp redovisning av materiella anläggningstillgångar (BFNAR 2001:3). Du får en vägledning till nämndens allmänna råd och exempel på hur redovisning kring detta kan tillämpas.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
45 kr

Om BFNAR 2001:3

Det finns sex grundläggande frågor vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Den första är vid vilken tidpunkt som utgifter avseende materiella anläggningstillgångar ska redovisas som tillgång i balansräkningen. Den andra är hur anskaffningsvärdet ska beräknas. De övriga frågorna avser hur av-, ned- och uppskrivningar samt slutligen utrangeringar och avyttringar ska beräknas och redovisas. Nämndens allmänna råd behandlar dessa och andra frågor som är viktiga för enhetlig praxis.

I publikationen finns en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur redovisning enligt dessa kan se ut.

För vem

BFNAR 2001:3 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Boken har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Sidantal: 23
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej