BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter

BFNAR 2001:1 ger dig exempel på hur redovisning av inkomstskatter kan se ut. Du får dessutom en vägledning tilll nämndens allmänna råd och svar på frågor som är viktiga för en enhetlig praxis.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
45 kr

Om BFNAR 2001:1

Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av inkomstskatt. Den ena är hur skatt som ska betalas eller erhållas avseende det skattepliktiga resultatet för aktuellt år – aktuell skatt – ska redovisas. Den andra frågan är hur framtida skattekonsekvenser av händelser som har beaktats i företagets redovisning eller deklaration – uppskjuten skatt – ska redovisas.

I publikationen finns en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur redovisning enligt dessa kan se ut.

För vem

BFNAR 2001:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Boken har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Sidantal: 39
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej