BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager

BFN har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur Redovisningsrådets rekommendation Redovisning av varulager (RR 2) ska tillämpas i näringsdrivande, icke-noterade företag som inte har valt att tillämpa RR 2.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
45 kr

Om BFNAR 2000:3

Det finns två grundläggande frågor vid redovisning av varulager. Den ena är om varulagret ska värderas till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Den andra är hur dessa värden ska beräknas. Nämndens allmänna råd behandlar dessa och andra frågor som är viktiga för en enhetlig praxis.

I publikationen finns en vägledning till de allmänna råden samt exempel på hur redovisning enligt dessa kan se ut.

För vem

BFNAR 2000:3 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Boken har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Sidantal: 24
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej