BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag

BFN har i denna vägledning samlat sina allmänna råd om redovisning av fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1), kommentarer till dessa och exempel på hur redovisning enligt råden ser ut.

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
45 kr

Om BFNAR 1999:1

I vägledningen redogörs för två grundläggande frågor vid fusion av helägt aktiebolag, nämligen hur tillgångar och skulder som övergår genom fusionen ska värderas i det övertagande företaget och hur förhållandet mellan fritt och bundet eget kapital påverkas av fusionen. Även frågor om löpande bokföring och tilläggsupplysningar behandlas.

För vem

Vägledningen lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Boken har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

Fakta

  • Sidantal: 28
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej