Bankvolymen 2019/2020

I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut.

Materialet finns även digitalt i FAR Online, tjänsten med grundläggande information och fördjupning inom ekonomi och skatt. I FAR Online ingår också hela Rättserien!
Skickas inom 1‑2 vardagar
Bankvolymen 2019/2020
690 kr

Om Bankvolymen

Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.

Nyheterna i årets upplaga av Bankvolymen

 • Ny föreskrift från Finansinspektionen som innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Den innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, samt hantera krediter till en jävskrets.
 • Ändringar i FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Ändringarna innebär att det införs nya regler om anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.
 • Tillämpningsområdet för FFFS 2016:16 om amortering av krediter mot säkerhet i bostad utvidgas till att även gälla för företag med tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
 • Nya EU-regler som syftar till att göra valutaväxlingsavgifterna vid gränsöverskridande betalningar mer transparenta.
 • Kompletteringar av tillsynsförordningen som avser kapitalbasen med bestämmelser om krav på avdrag från kapitalbasen i fall då nödlidande exponeringar inte i tillräcklig utsträckning täcks av avsättningar eller andra justeringar. I praktiken innebär detta att en säkerhetsspärr för nödlidande exponeringar inrättas.

Innehåll

 • Bankrörelse
 • Kreditvärderingsinstitut
 • Statligt stöd och garanti
 • Kapitalkrav
 • Obligationer och e-pengar
 • Betalning, inlåning och kreditupplysning
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Allmän associationsrätt
 • Etik och brott
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som boken passar för är affärsjurister och revisorer som är externa rådgivare till sådana funktioner.

Fakta

 • ISBN: 978-91-88735-23-2
 • Utgiven: 2019-08
 • Sidantal: 2155
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2020-08

Liknande litteratur