Arbetsrättsvolymen 2016

I Arbetsrättsvolymen hittar du LAS, MBL, arbetsmiljölagen och semesterlagen, men också en mängd speciallagar och myndighetsföreskrifter. Reglerna samlade på ett ställe!

Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
Arbetsrättsvolymen
515 kr

Om Arbetsrättsvolymen

Arbetsrättsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen och centrala föreskrifter inom arbetsrätt och arbetsmarknad.

Nyheter

 • Ändringar i LAS som innebär skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
 • Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
 • AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken bland annat innehåller regler om kränkande särbehandling, arbetstider och arbetsbelastning

Innehåll

 • Anställningsskydd
 • Medbestämmande
 • Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö
 • Sjuklön och rehabilitering
 • Diskrimineringsskydd
 • Övriga rättigheter och skyldigheter
 • Utstationering och arbetstillstånd
 • Offentlig anställning
 • Obestånd och lönegaranti
 • Process
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Arbetsrättsvolymen är ett perfekt arbetsverktyg för dig som arbetar med arbets- och personalfrågor. Din yrkesroll kan t.ex. vara arbetsrättsjurist, HR-specialist, personalchef eller personalhandläggare.

Fakta

 • ISBN: 978-91-87387-68-5
 • Utgiven: 2016-05
 • Sidantal: 863
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva: 2017-05