Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2017 Förbeställ

Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler.

Boken utkommer i början av september. Förbeställ gärna!
Finns även i FAR Online vårt onlineverktyg med ekonomiregler och uppslagsverken Redovisa Rätt och Rätt Bolagsrätt.
455 kr

Vad är Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden startades år 1986 på initiativ av Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Nämnden är fortfarande verksam och dess uppgift är att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje år sammanställs nämndens uttalanden i en volym som innehåller samtliga uttalanden från starten och framåt.

Innehåll

  • Verksamhetsberättelser 2006-2015
  • Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden
  • Aktiemarknadsnämndens uttalanden

För vem

Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer

Fakta

  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej

Relaterade böcker